Aarhus Omstiller handler om at skabe et grønt gearskifte sammen med borgere, erhvervs-, uddannelses-, kultur-, fritids- og foreningslivet.

I det arbejde skal vi:

  • gøre de grønne handlinger konkrete og synlige, så vi alle kan lykkes med klimavenlige vanebrud i hverdagen.
  • få grønne ideer til at blomstre i forpligtende fællesskaber, fordi vi er sammen om omstillingen.
  • finde mod og motivation til at gå forrest, fordi vi det nytter at gøre en forskel.

Vi er alle en del af løsningen.

Indsatsområder i Aarhus Omstiller

Vi har fem overordnede indsatsområder:

  • Dannelse – viden og læring om klima
  • Demokrati – borgerinddragelse og samskabelse
  • Fællesskab – sammen om den grønne omstilling
  • Partnerskaber – vidensdeling og stærke samarbejder
  • Måling og kommunikation – sikre og synliggøre resultater.

Læs om aktiviteterne i Aarhus Omstiller

En del af Aarhus Kommunes Klimaplan

Aarhus Omstiller er ét af seks spor i Aarhus Kommunes klimaplan 2021-2024.

De andre spor er: Energi, Transport & Mobilitet, Byggeri & Byudvikling, Industri & Landbrug samt Klimavenlig Arbejdsplads.

Aarhus Omstiller er organisatorisk opdelt mellem Borgmesterens Afdeling og Magistraten for Kultur- og Borgerservice. Det er i Kultur- og Borgerservice, at alle indsatser for og med borgere, foreninger og kulturlivet hører hjemme.

Byrådet i Aarhus vedtog den 12. maj 2021 en klimastrategi og en klimahandlingsplan for Aarhus Kommune.

Læs nyhed om vedtagelsen af strategi og handlingsplan

Klimastrategi 2020-2030 (pdf)

Klimahandlingsplan 2021-2024 (pdf)