Vi er et team med en stor tværfaglighed fra statskundskab, sociologi, idéhistorie, miljøantropologi, design, kommunikation og oplevelsesøkonomi. Vi arbejder konkret og målrettet med viden og dannelse, adfærdsdesign og psykologi, samt fællesskaber, borgerinddragelse og demokrati.

Nedenunder kan du læse lidt om, hvad vi hver især arbejder med og har fokus på i forbindelse med den grønne omstilling.

Ud over selve teamet bidrager en lang række dedikerede og dygtige medarbejdere på tværs af Kultur- og Borgerservice i Aarhus Kommune til konkrete indsatser i Aarhus Omstiller.

Du kan skrive til Aarhus Omstiller på mail: aarhusomstiller@aarhus.dk

Som programleder for Aarhus Omstiller har Liv ansvaret for den faglige ledelse, opgaveprioritering og økonomi samt at sikre et stærkt samarbejde i hele Kultur- og Borgerservice, på tværs af Aarhus Kommune og med vores eksterne partnerskaber.

Liv er særligt optaget af, hvordan vi både personligt og i fællesskab kan skabe meningsfulde og synlige grønne handlinger.

Kontakt

Frederik arbejder med udvikling af metoder og digitale værktøjer til at styrke demokrati og borgerinddragelse på klimaområdet. Det er vigtigt, fordi de grundlæggende forandringer kræver borgernes aktive deltagelse, iderigdom og accept for at slå igennem på samfundsniveau.

Konkret arbejder Frederik med borgersamlinger, deltagerbudgetter og andre nye demokratiformer.

Kontakt

Med afsæt i afprøvede innovations- og (adfærds)designmetoder bidrager Sara til at udvikle Aarhus Omstiller.

Sara er drevet af at skabe meningsfulde løsninger, der batter for klimaet, baseret på brugerindsigter og eksperimenter.

I øjeblikket arbejder Sara blandt andet på at finde ud af, hvordan Aarhus’ borgere bedst kan guides fra gode bæredygtige intentioner til handling i udviklingsprojektet Vanebrud for klimaet.

Kontakt

Jessica arbejder især med projekter, der vedrører viden, dannelse og fællesskaber i Aarhus Omstiller. Typisk i samarbejde med grønne organisationer, kulturinstitutioner og interesserede borgere i Aarhus.

Konkret er Jessica tovholder for samarbejdet med mobiliseringsplatformen Acter og er med til at udvikle klimapartnerskabet for kultur.

Kontakt

Stinne understøtter og etablerer forpligtende grønne fællesskaber i nabolaget og interessefællesskaber, og er ansvarlig for sammen med de aarhusianske borgere, foreninger og grønne fællesskaber at etablere Klimacenter Aarhus. Klimacentret skal være et sted, hvor alle interesserede kan komme og få viden om klimaet og værktøjer til at ændre adfærd og vaner, så de udleder mindre CO2. Stinne er også tovholder på opgaven med at få hele Kultur og Borgerservice til at lave CO2-regnskab og grønne omstillinger for og sammen med borgerne.

Stinne er drevet af at skabe de gode løsninger og forandringer sammen med borgerne.

Kontakt

Sofie skal arbejde med kommunikationen omkring den grønne omstilling i Aarhus og være med til at sikre, at resultaterne af den fælles klimaindsats bliver synlig. Derudover skal Sofie være med til at udvikle klimaambassadørprogrammet.

Kontakt

Freja er deltidsstuderende på kommunikationslinjen ved journalisthøjskolen. I Aarhus Omstiller arbejder Freja både med kommunikation omkring programmets aktiviteter, såvel som udvikling af klimambassadørprogrammet henvendt til folkeskoleelever.

Kontakt

Kristina afslutter sin kandidat i idéhistorie til sommer og er tilknyttet Aarhus Omstiller både som praktikant og studentermedhjælper. Kristina skal særligt arbejde med lokale grønne fællesskaber og demokratiudvikling.

Kontakt