Aarhus Omstiller og Aarhus Universitet bød d. 19. marts 2021 velkommen til en times webinar med blandt andre Katherine Richardson, som er pionerforsker i udviklingen af Earth System Science og medlem af Klimarådet. 

Katherine er en passioneret fortaler for en holistiske forståelse, som bl.a. FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling byder på. I dette webinar fokuserede hun særligt på (ud)dannelse, som er afgørende på vejen mod en mere bæredygtig fremtid. 

Se Katherine Richardson's slides:

Efter hendes oplæg diskuterede hun sammen med et panel af engagerede studerende og forskere på Aarhus Universitet konkrete muligheder og barrierer for en lokal implementering af et større fokus på bæredygtighed på tværs af studieretningerne. 

Øvrige deltagere i panelet:  

- Maja Kofod Jensen: Aktivist i Den Grønne Studenterbevægelse og engageret i den nationale kampagne www.uddannelserforfremtiden.dk 

- Gustav Eriknauer: Studerende på BSS, Aarhus Universitet. Medstifter af den nystartede ”Students’ Sustainability Club”. 

- Jonas Andreasen Lysgaard: Lektor på DPU, Aarhus Universitet. Forsker i uddannelse, pædagogik og bæredygtig udvikling.