Aarhus Omstiller og Vanebrudspalæet søger lige nu familier og bofællesskaber, som har lyst til at teste den nyeste udgave af det digitale KlimaTopmøde. KlimaTopmødet guider jer til at finde én konkret vaneændring, som gør en reel forskel for klimaet, og som I også har lyst til at kaste jer ud i. I får endda beregnet, hvor meget vaneændringen batter i sparet CO2-udslip! 

I løbet af 2021 har vi fulgt knap 20 familier, som har testet den første udgave af KlimaTopmødet. Det har resulteret i gode og sjove snakke derhjemme, samtidig med at familierne også lykkedes med at reducere deres CO2-aftryk via deres valgte vanebrud. At fokusere på én vaneændring ad gangen virker!     

Vil du og din familie eller bofæller også teste KlimaTopmødet i februar eller starten af marts 2022? Meld jer så til med det samme! 

Læs mere om forløbet ved Vanebrudspalæet.

Udsagn fra tidligere familier, som har gennemført forløbet:  

Selvom det kun handlede om vores frokost, snakkede vi generelt mere med venner og familie om klima."  

"Det har ændret noget ved måden vi står i indkøbssituationen - vi har lyst til mere plantebaseret."  

“Vi tænker mere over, hvilke signaler vi sender - F.eks. når Pia ankommer på sin elcykel hver dag, påvirker det andre” 

En del af løsningen 

Aarhus Kommune har et mål om at være CO2-neutrale i 2030, som vi kun kan nå , hvis vi alle trækker i samme retning. Derfor gør det en reel forskel, hvis du og din familie opbygger klimavenlige vaner i jeres hverdag.