Den grønne omstilling motiveres ikke kun med argumenter og data, der taler til vores forstand, men ved at tale alle vores sanser - og netop det kan kunsten og kulturen.  

Aarhus Kommune har gjort kulturen og de kreative erhverv til løftestang for den grønne omstilling ved at gøre klima til et af fokusområderne i Kulturpolitikken 2021-2024.

Dette gav bl.a. anledning til et testforløb med fokus på kulturinstitutionernes CO2-aftryk. Udvalgte aktører fra det mangfoldige kulturmiljø skal være med til at teste forskellige CO2- beregnere i 2022. Det skal kaste lys over institutionernes udledninger, som kan stamme fra både energi – og varmeforbrug, men også indkøb af varer til publikumsforplejning eller byggematerialer til scenografier og lignende.

Formålet er at få identificeret de lavthængende frugter og få skabt bevidsthed omkring klimapåvirkningen dels hos kulturaktøren, men i særlig høj grad også hos de mange gæster, som hvert år benytter sig af det aarhusianske kulturtilbud. På sigt er det forhåbningen, at kulturinstitutionerne vil indgå i et klima x kultur-partnerskab, hvor de kan dele deres erfaringer og tips til at reducere deres udledninger.

Få cyklen fixet mens du nyder forestillingen

En del af den CO2-udledning, der er forbundet med en gæsts kulturforbrug, kommer fra transporten til og fra oplevelsen. Det var derfor interessant at undersøge, hvilke tiltag, der kunne motivere gæsterne til at lade bilen stå og hoppe på cyklen i stedet – måske et gratis cykeleftersyn? Til Musicalen ”She Loves you” fredag d. 29. april stillede cykelmekanikere fra Prebens Cykelklinik an med olie, pumpe og værktøj klar til at give gæsternes cykler lidt kærlighed.

15 musical-gæster tog i mod tilbuddet - og fra en af dem, der ikke havde læst om initiativet i sin indbakke lød det:

”Ej, hvor er jeg ærgerlig over, at jeg ikke har min cykel med – den kunne virkelig trænge til en tur! Jeg er simpelthen ikke kommet i gang med at cykle her efter vinteren, da min cykel trænger til en kærlig hånd”.

Indsatsen var med til at skabe opmærksomhed omkring at vælge cyklen til som et transportmiddel i midtbyen generelt og især til og fra kulturbegivenheder. Derudover var cykeleftersynet og de gode råd gæsterne fik med på vejen med til at skabe gode snakke om, at det er vigtigt, at cyklen vedligeholdes, så man har et driftsikkert alternativ til bilen - og at cyklens levetid forlænges, så der produceres færre nye.

Inspiration fra England

I Aarhus’ partnerby Manchester er man langt med at fokusere på kulturinstitutionernes rolle i den grønne omstilling og Aarhus Kommune henter inspiration fra deres arbejde. I 2021 gennemførte Aarhus Kommune sammen med Manchester Arts Sustainability Team samt 20 repræsentanter fra det aarhusianske kulturliv forløbet “Carbon Literacy Training”. Forløbet gav anledning til spændende samtaler, skabte bevidsthed over de udfordringer, vi står overfor og viste, at mange kulturaktører allerede er i gang og gerne vil bidrage aktivt til den grønne omstilling.