I løbet af 2022 vil der blive afholdt en klimaborgersamling, hvor 36 repræsentativt udvalgte borgere mødes, diskuterer og leverer anbefalinger til Aarhus Byråd omkring en konkret og borgernær klimaudfordring.  

Deltagerne i klimaborgersamlingen vil blive klædt på til at kunne debattere med viden, perspektiver og erfaringer fra klimaeksperter, kommunale medarbejdere og civilsamfundet. Projektet vil munde ud i en guidebog, som Aarhus og andre kommuner kan lade sig inspirere af i arbejdet med den grønne omstilling. 

Aarhus Kommune vil bruge klimaborgersamlinger til at give aarhusianerne indflydelse på, hvordan vi kommer i mål med byens grønne omstilling. Borgernes opbakning er nemlig en forudsætning for at lykkes med at implementere de visionære løsninger, der skaber en god by at leve i. Klimaborgersamlingen er en del af Aarhus Kommunes gentænkning af rollen som myndighed, der er vedtaget med politikken Aarhus Kompasset. 

Siden vil løbende blive opdateret med konkret information om klimaborgersamlingen. 

Mini-borgersamling om klimavenlig transport, marts 2021 

En mini-borgersamling i marts 2021 resulterede i ni konkrete forslag til, hvordan Aarhus Kommune kan nå i mål med den grønne omstilling af persontransporten. Det vil sige alle de måder, vi bevæger os, når vi skal på arbejde, i skole eller når vi har fri -uanset om vi kører i bil, tager bussen, letbanen, cykler eller går.  

Hvad er en borgersamling? 

Borgersamlinger styrker den demokratiske inddragelse og løfter kvaliteten af politiske beslutninger. Borgersamlinger bliver sammensat ved lodtrækning på tværs af udvalgte kriterier f.eks. køn, alder, bopæl og indkomst, så de repræsenterer et bredt udsnit af borgerne. Samlingen er midlertidig og opløses igen, når de færdige anbefalinger er blevet overleveret. 

Klimaborgersamlingen i Aarhus er inspireret af det nationale klimaborgerting 2020-2022. Det nationale klimaborgerting anbefalede blandt andet, at der blev oprettet lokale klimaborgersamlinger i landets kommuner. Læs de nationale anbefalinger her: Borgertinget (kefm.dk) 

Klimaborgersamlingen i Aarhus udvikles i samarbejde med Teknologirådet, som også faciliterer samlingens møder. Projektet er finansieret af European Climate Foundation og gennemføres i et samarbejde mellem Teknologirådet og Aarhus Omstiller i Aarhus Kommune.