I Klimaborgersamlingen mødes 36 repræsentativt udvalgte borgere og diskuterer og leverer anbefalinger til Aarhus Byråd omkring en konkret og borgernær klimaudfordring.