Med arrangementerne vil inspirationen til en grønnere hverdag komme mange sider fra – fra rundt omkring i verden, fra en personlig beretning om fordelene ved at leve bæredygtigt, fra satire, fra et nyt klima-vanebrudsværktøj og fra selv at have smagt på det grønne alternativ. Der tilbydes en bred pallette af oplevelser, der kan findes nærmere beskrevet her:

Fra målingen af aarhusianernes holdning, adfærd og viden om klima, Borgerbarometermålingen, ved vi, at aarhusianerne grundlæggende har en grøn indstilling til klima og miljø, og at størstedelen mener, at de selv har et medansvar i forhold til den grønne omstilling. For mange af os kan det dog være svært at overskue, hvor vi hver især skal sætte ind. Arrangementsrækken herover giver ikke et entydigt svar, men viser derimod, at der er mange forskellige måder at bidrage meningsfulgt til den grønne omstilling.

I forlængelse af arrangementerne vil der være mulighed for at spise sammen og udveksle erfaringer fra grønne initiativer og projekter. Fællesspisningen er ikke blot hyggeligt, men også af stor betydning for vores motivation for at bidrage til den grønne omstilling efterfølgende.
Ved at deltage i klimaarrangementer sammen med andre, kommer vi i endnu højere grad til at opleve, at vi er sammen om den grønne omstilling i Aarhus, og det bliver tydeligt, at vi kan lykkes med meget mere, hvis vi løfter i flok.