Udvalgte aktører fra det mangfoldige kulturmiljø er i gang med til at teste forskellige CO2- beregnere i sommeren 2022. Det skal kaste lys over institutionernes udledninger, som kan stamme fra både energi – og varmeforbrug, men også indkøb af varer til publikumsforplejning eller byggematerialer til scenografier og lignende.

De to beregnere der bliver testet er:

Formålet er at få identificeret de lavthængende frugter og få skabt bevidsthed omkring klimapåvirkningen dels hos kulturaktøren, men i særlig høj grad også hos de mange gæster, som hvert år benytter sig af det aarhusianske kulturtilbud. På sigt er det forhåbningen, at kulturinstitutionerne vil indgå i et klima x kultur-partnerskab, hvor de kan dele deres erfaringer og tips til at reducere deres udledninger.

 

Nedenfor har vi samlet de oftest stillede spørgsmål omkring testen: 

Du finder alle dokumenter og slides fra kick-off workshoppen d. 22.6. under "Download" til højre.

Derudover har Klimakompasset en omfattende vejledning her:

Hvis du ikke kan finde svar på et spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os. Du finder vores kontaktoplysninger til højre. 

Mange kulturinstitutioner har været lukkede i dele af 2020 og 2021, derfor vil 2019 typisk være det mest retvisende år for de fleste. Men det er op til jer.  

El- og varmeforbruget er forholdsvist vigtigt. Men hvis du hverken kan finde forbruget i dine fakturaer, via energiselskabets hjemmeside eller i din aconto-opgørelse, så er du nødt til at undlade det. Alternativt kan du tage en snak med din udlejer, om de kan fremskaffe et overblik over dit el- og varmeforbrug.  

Husk at jo flere tal du får, jo mere retvisende bliver regnskaber typisk.  

Vi anbefaler, at du til en start prøver at lave klimaregnskabet for din egen institution. Det vil sige, at det areal, som I udlejer, heller ikke skal indgå i fx el- og varmeforbruget.

Vi anbefaler, at I starter med at se på jeres eget indkøb af fødevarer, så I får en bedre fornemmelse af, hvilke fødevarer der er mest klimabelastende.  

Dette kan godt indrapporteres i værktøjerne. Under “indkøb” i værktøjerne er det muligt at indrapportere, om det er genbrugsmaterialer eller nye materialer, man har købt.   

Det kan være, at der i afregningen fra affaldsselskabet står, hvilke typer affald de har hentet hos dig og hvor meget. Alternativt kan I kontakte affaldsselskabet og høre, om det er muligt at få disse oplysninger. Microsoft PowerPoint - Sharepoint-Klimakompasset-vejledning - endelig.pptx (ctfassets.net) 

Nej, vi offentliggør ikke jeres data. Det er derfor op til jer, om og i givet fald hvordan I deler jeres data.  

Rethink Scenekunst NU – platformen er der direkte mulighed for deling. I bestemmer selv, om I vil gøre brug af denne mulighed.