Deltagerne vil løbende arbejde med at producere film om et selvvalgt klimaemne. Forløbet afsluttes med en filmpremiere for familie og venner.

Forløbet tilbydes via Aarhus Kommunes feriekatalog, som et testforløb for 24 elever fra 6. og 7. klasse.

Som en del af Green ChangeMakers vil eleven: 

  • Få viden om klimakrisen
  • Lære at diskutere løsninger for udvikling af et bæredygtigt samfund
  • Få inspiration og værktøjer til at påvirke klimadagsordenen, som borger og forbruger
  • Lave håndgribelige eksperimenter
  • Lære at formidle om klima gennem film
  • Afprøve forskellige former for klimahandling, sammen med andre
  • Have tid til refleksion og socialisering med andre klimainteresserede unge

Formålet med forløbet er at skabe klimadannelse hos den enkelte elev, som får viden og værktøjer til at blive en klimaambassadør i eget netværk. Derudover skal forløbet skabe et fællesskab bandt klimainteresserede unge i Aarhus, samt understøtte forankringen af klimadagsordnen på deres skoler. 

Green ChangeMakers arrangeres i samarbejde med:  

IRIS

Skraldecaféen

Mie Blond

Reparationskontortiet