En mini-borgersamling på 24 udvalgte borgere er kommet med ni konkrete anbefalinger til hvordan Aarhus kommune kan nå i mål med den grønne omstilling af persontransporten. Det vil sige alle de måder vi bevæger os på, når vi skal på arbejde, i skole eller når vi har fri -uanset om vi kører i bil, tager bussen, letbanen, cykler eller går.  

 

Borgersamlingen har gennem fire måneder fået oplæg af neutrale eksperter og interessenter, hvorefter de har diskuteret sig frem til anbefalingerne. Forløbet kulminerede i et offentligt debatmøde på Dokk1 i april 2021, hvor repræsentanterne fra borgersamlingen præsenterede deres anbefalinger for Bæredygtighedsudvalget i Aarhus Kommune og byens borgerne. 

Hvad er en borgersamling?  

Borgersamlingens formål er at løfte kvaliteten i politiske beslutningsprocesser og at styrke den demokratiske inddragelse. Borgersamlinger bliver sammensat med lodtrækning på tværs af udvalgte kriterier som f.eks. køn, alder, bopæl og indkomst, sådan at borgersamlingen repræsenterer et bredt udsnit af borgere. Det er en midlertidig samling, der opløses igen, når de færdige anbefalinger er givet videre til den offentlige institution, som har bedt om dem.