Miljø og klima er blandt de vigtigste emner for borgerne i Aarhus, og det kan kun gå for langsomt med den grønne omstilling. Det viser den første store spørgeskemaundersøgelse i Aarhus Kommune, Borgerbarometeret, der måler pulsen på aarhusianernes holdninger, adfærd og viden om klima.

Borgerbarometer-undersøgelsen er sendt ud til 35.000 aarhusianere via digital post, og næsten 6000 har svaret. For at se hvordan aarhusianernes adfærd, viden og holdninger udvikler sig over tid, bliver spørgeskemaet gennemført hvert år frem til og med 2024.

Undersøgelsen viser, at mange aarhusianere er parate til at ændre vaner i en mere klimavenlig retning. Det er især i forhold til at spise mere klimavenligt, at affaldssortere mere og spare på el, vand og varme.

Aarhusianere er også positivt indstillede over for el-biler, cykler og den kollektive transport, men en ændring af vanerne kræver motivation. Mere end hver anden bilejer ville skifte benzin- eller dieselbilen ud med el, hvis den var billigere. Flere ville hoppe på cyklen, hvis der var bedre forhold for cyklister i byen, og flere ville bruge offentlig transport, hvis det var billigere.

Borgerbarometer-undersøgelsen viser, at næsten ni ud af ti borgere svarer, at der også skal stilles store krav til erhvervslivet om at tænke mere bæredygtigt.

Det viser undersøgelsen

  • Ni ud af ti aarhusianere mener, at Aarhus Kommune skal være CO2neutral inden 2030
  • 67 pct. af aarhusianerne interesserer sig primært for miljø og klima – særligt yngre kvinder. Dernæst kommer ældrepleje og kollektiv trafik som emner af interesse
  • 41 pct. af aarhusianerne har deltaget i et arrangement det seneste år, hvor klima og miljø var i fokus.
  • Mere end hver anden bilejer ville skifte benzin- eller dieselbilen ud med el, hvis den var billigere.
  • 78 pct. af aarhusianerne slukker apparater, når de ikke bruges, og hver anden skifter over til mere energieffektive løsninger, når de køber nyt.
  • Knap hver anden aarhusianer overvejer at spise mere klimavenligt fx spise mindre kød. Derudover vil ca. 40 pct. gerne affaldssortere mere eller spare på deres forbrug af el, vand og varme. Færrest vil flyve mindre eller købe færre ting inden for fx bolig eller møbler.
  • 78 pct. af aarhusianerne mener, at de bør reducere deres forbrug på fx tøj og sko.
  • To ud af tre aarhusianere er helt eller overvejende enige i, at strøm og varme bør produceres bæredygtigt.
  • 74 pct. af aarhusianerne er helt eller overvejende enig i, at man som forbruger har et ansvar for at nedbringe sin klimabelastningen gennem den mad, man spiser.
  • 85 pct. af aarhusianerne er helt eller overvejende enige i, at der skal stilles store krav til erhvervslivet om at tænke mere bæredygtigt.

Læs hele rapporten Borgerbarometer - Aarhus Kommunes klimaplan - en kvantitativ undersøgelse af aarhusianernes holdninger, adfærd og viden om klima.

Læs en kort opsamling med hovedkonklusionerne fra målingen i vores pixie-udgave.