Mange gæster vil gerne træffe grønne transportvalg, når de deltager i kulturbegivenheder – men de gode intentioner bliver ikke altid til virkelighed.

Også i kulturinstitutionerne kommer klimatiltag til at fylde mere og mere og netop transporten til og fra begivenheder er et område, hvor der er et stort potentiale for, at I som kulturinstitution kan hjælpe jeres gæster med at træffe grønnere valg.

For at hjælpe jer godt på vej, har vi beskrevet syv handlinger, I kan udføre, for at gøre det nemmere og mere attraktivt for jeres gæster at ankomme på cykel eller med offentlig transport.