Med hjælp fra ekspertoplæg og oplæg fra interessenter har de udvalgte borgere i Borgerpanelet diskuteret sig frem til 9 anbefalinger til at reducere CO2-udledningen fra privat transport.

Anbefalingerne bliver præsenteret for Bæredygtighedsudvalget i Aarhus Kommune samt borgerne i byen på et offentligt debatmøde på Dokk1.

Anbefalingerne er Borgerpanelets bud på, hvordan Aarhus når i mål med CO2-reduktioner og skaber en bedre by at transportere sig rundt i og leve i.

Når der er fastsat en dato for debatmødet, vil du kunne læse mere her på siden om mødet og anbefalingerne.